projekt zawiera:

 1. część opisową, m.in.:
  • przedmiot inwestycji,
  • istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych zmian,
  • projektowane zagospodarowanie działki lub terenu (układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i zieleni),
  • zastawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki lub terenu,
  • dane informacyjne (wpis do rejestru zabytków, ochrona na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni),
  • dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren,
  • informacje i dane o charakterze i cechach istniejących lub przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników,
  • inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
 2. część rysunkową:
  • orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,
  • granice działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów, układ komunikacji wewnętrznej,
  • ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego,
  • ukształtowanie zieleni,
  • urządzania przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
  • układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych, wewnętrznych i urządzeń budowlanych,
  • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych.
powrót