firma emsa studio architektoniczne marek zdeb realizuje:

w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniami właściwych ministrów.

zakres usług:

 1. rzeczoznawstwo budowlane
  • oceny stanu technicznego obiektów,
  • weryfikacje dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • opinie i badania geotechniczne,
  • odbiór budynków mieszkalnych i lokali użytkowych,
  • przeglądy gwarancyjne,
  • świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • porady i konsultacje w obszarze realizacji i rozliczania inwestycji.
 2. pełnozakresowe projektowanie obiektów budowlanych
  • wykonywanie kompleksowych projektów budowlanych we wszystkich branżach,
  • pełnozakresowa realizacja procedur prawno-budowlanych,
  • ekspertyzy i opinie techniczne,
  • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień budowlanych,
  • przygotowywanie kosztorysów inwestycyjnych,
  • prowadzenie wielobranżowego nadzoru autorskiego,
  • projektowe charakterystyki energetyczne.
  co zawiera projekt
 3. projekty zagospodarowania terenu
  • opis działki i jej usytuowania,
  • opis i graficzne przedstawienie układu istniejących i planowanych obiektów budowlanych,
  • opis sieci uzbrojenia terenu,
  • opis i graficzne przedstawienie układu komunikacyjnego i układu zieleni,
  • wskazanie charakterystycznych elementów , wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy.
  co zawiera projekt
 4. projekty nadbudów, rozbudów, przebudów i remontów obiektów budowlanych
 5. projekty wnętrz i technologii użytkowania obiektów budowlanych
 6. techniczno-projektowa obsługa inwestycji

  obsługa inwestycji od koncepcji architektoniczno-przestrzennej i pozyskania wymaganych decyzji o warunkach planowanej zabudowy, przez wykonanie projektów technicznych, aż do nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wraz z ekspertyzami ochrony przeciwpożarowej, sanepidowskimi i BHP.

 7. inwentaryzacje obiektów budowlanych
  • prowadzenie inwentaryzacji istniejących obiektów,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej na podstawie pomiarów z natury.
 8. kosztorysowanie robót budowlancyh
  • przedmiary i kosztorysy robót,
  • specyfikacje techniczne,
  • inne wyceny i analizy kosztów.

uprawnienia: